SIA "AE TRANS"
    Vārds
    Parole
Galvenā
|
 Darbības principi 
|
Kontakti
|
Faili
|
BIN

TAHO-70

Ir iespējams samazināt degvielas patēriņu aptuveni par 30%, bet sevišķos gadījumos arī vairāk nekā 30%! Lai sasniegtu šādus rezultātus vajag kontrolēt a/m darbību ar „AE TRANS” uzstādīto elektronisko ierīci "TAH0-70".

Ierīce "TAHO-70" ir speciāli izstrādāta balstoties uz mūsu šoferu mentalitātes.

SIA „AE TRANS” ar degvielas kontroles sistēmu izstrādi un izpēti nodarbojās kopš 2000 gada. Nav noslēpums,ka rūpnieciski uztādītītās degvielas kontroles sistēmas ,tiek pakļautas stiprai pretdarbībai no šoferu puses. Pretdarbību rezultātā kotroles sistēmas strādā neprecīzi vai vispār pārstāj darboties. Par nožēlu kontoles sistēmu inženieri nav ņēmuši vērā mūsu šoferu izdomu un spējas ietekmēt viņu ierīces.

Tāpēc ir vajadzīga tāda ierīce, kuras darbību praktiski nevarētu ietekmēt.

No otras puses nevienam nav noslēpums, ka nepareizas transporta līdzekļa ekspluatācijas rezultatā palielinās degvielas patēriņš un pāatrinās dzinēja nolietošanās. Loti grūti ir fiksēt nepareizu transporta līdzekļa lietošanu. Lai veiksmīgi varētu kontrolēt pareizu transporta līdzekļa lietošanu nepietiek ar degvielas patēriņa kontoli, bet vajag kontrolēt arī citus dzinēja rādītājus, kuri lielā mērā ietekmē dzinēja darbības ilgumu.

Tāpēc ir vajadzīga tāda ierīce, kura varētu kontrolēt ne tikai degvielas patēriņu, bet arī citus svarīgus dzinēja parametrus.

Visiem augstāk minētiem parametriem atbilst firmas „AE TRANS” elektroniskā ierīce "TAH0-70".
SIA "AE TRANS", Copyright © 2011 All rights reserved.